Chụp ảnh dạo

January 25, 2013

"FILM IS NOT DEAD, IT JUST SMELLS FUNNY"

Slogan này là hình xăm mới của Pankha Nikon, cũng là một người mê chụp ảnh film.

No comments:

Post a Comment