January 25, 2013

"FILM IS NOT DEAD, IT JUST SMELLS FUNNY"

Slogan này là hình xăm mới của Pankha Nikon, cũng là một người mê chụp ảnh film.

No comments:

Post a Comment