July 31, 2012

Chia tay sân ga

Cảnh hai bạn trẻ chia tay nhau tại sân ga Đà Lạt, được chụp bằng máy Nikon FM và film Kodak Color Plus 200. Chỉ là sự chia tay "giả bộ" vì họ đang "diễn" để chụp hình cưới tại ga Đà Lạt :-)
No comments:

Post a Comment