April 8, 2012

Bình minh Đà Lạt

Bình minh Đà Lạt, những ngày đầu tháng 4/2012. Thời tiết ở Đà Lạt trong những ngày này khá đẹp!
No comments:

Post a Comment