Ngày 08 tháng 04 năm 2012

Bình minh Đà Lạt

Bình minh Đà Lạt, những ngày đầu tháng 4/2012. Thời tiết ở Đà Lạt trong những ngày này khá đẹp!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét