March 16, 2012

Cam Ranh nhìn từ trên cao

Cam Ranh nhìn từ máy bay trên chuyến Nha Trang-Đà Nẵng những ngày trung tuần tháng 3 vừa qua.

Nhà thờ Mỹ Ca nhìn từ trên cao

Phong cảnh núi đồi Cam Ranh

Đìa nuôi trồng thủy sản

Thành phố Cam Ranh nhìn từ trên cao

Một góc biển Cam Ranh

Một góc biển Cam Ranh


No comments:

Post a Comment