May 16, 2011

Hoa Cứt Lợn [hoa Ngũ Sắc]


Không hiểu sao loài hoa này lại có một cái tên cực xấu, hoa này mọc rất nhiều nơi ở Nha Trang. Theo Wikipedia, hoa Cứt Lợn hay còn gọi là cây hoa Ngũ Sắc, cây hoa Ngũ Vị, Cỏ Hôi (tên khoa học Ageratum conyzoides, Ageratum conycoides L., Ageratum obtusifolium Lam., Cacalia mentrasto Vell.) là một loài cây thuộc họ Cúc. Cây thường được dùng như một loài cây thuốc.

* Cập nhật: theo một số thông tin thì tên của loài hoa này là Ngũ Sắc thì đúng hơn :D

No comments:

Post a Comment