Ngày 26 tháng 04 năm 2011

Tháp Bà Ponagar

Toàn cảnh Nha Trang, hướng về Tháp bà Ponagar
Tháp bà Ponagar, hướng nhìn từ cầu Xóm Bóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét