April 26, 2011

Tháp Bà Ponagar

Toàn cảnh Nha Trang, hướng về Tháp bà Ponagar
Tháp bà Ponagar, hướng nhìn từ cầu Xóm Bóng

No comments:

Post a Comment