July 11, 2015

Hạng ghế cứng, tháng 6/2015

Chắc phải lâu lắm rồi mình mới có dịp đi lại hạng ghế cứng trên tàu Thống Nhất. Thời gian khoảng chục tiếng di chuyển từ Đà Nẵng về Nha Trang, cộng thêm thời tiết nóng bức khiến mình có một trải nghiệm khá phê... Một số hình ảnh ghi lại...

Tháng 6/2015.

Nikon FM; Fuji Color Pro Plus 200

May 22, 2015

Chồng film với Minolta X-700

Một số tấm chồng film chân dung với máy film Minolta X-700...May 20, 2015

May 18, 2015

Chân dung với Zenit E

Một số hình ảnh được chụp bằng máy film Zenit E