Ngày 31 tháng 08 năm 2014

Chân dung qua film outdated Kodak Tri-X

Một số ảnh chụp chân dung với film trắng-đen outdated Kodak Tri-X và máy Minolta X-700.


Ngày 27 tháng 08 năm 2014

Wherever you will go

*Film Swap with photographer Hà Vũ
Ngày 16 tháng 08 năm 2014

Goodbye Blue Sky

Blue sky from the airplane by Lomo LC-A+ & Kodak Color Plus 200 (outdated)Ngày 04 tháng 08 năm 2014

Simple as This

Nha Trang
Nikon FM
Ferrania Solaris 200 (outdated)